FAQ

Informace o výběru stáží 2022/2023

 

Milí studenti,
i tenhle rok pořádame Národní Jazykový test a  konkurz, tedy i v letošním roce máte možnost vybrat si stáž z celkového objemu kontraktů pro Českou republiku v tzv. Národním konkurzu. Níže naleznete informace a odpovědi na nejčastější dotazy.

1) Jakým způsobem bude tvořeno výsledné pořadí studentů? Co když se na mé fakultě uděluje méně bodů než jinde? Jak je zajištěno, že bude systém spravedlivý ke všem fakultám?

S nerovnostmi mezi fakultami jsme samozřejmě počítali. Proto bude na každé pobočce vytvořen její vlastní žebříček percentilovým systémem (nejlepší student dané fakulty má percentil 100, další studenti budou seřazeni tomu odpovídajícím způsobem). Vznikne tak 8 žebříčků z 8 lékařských fakult. Ty se poté sloučí dohromady. Osm nejlepších studentů z jednotlivých fakult bude seřazeno dle počtu bodů z testu, zbytek pořadí bude sestaven právě na základě percentilů.
Díky tomu nezáleží na tom, kolik projektů pořádá či bodů uděluje zrovna vaše fakulta, záleží pouze na vašem percentilu.

2)  Co angličtí vs. čeští studenti? Nebude systémem bodování jedna skupina znevýhodněna?

Ne, sami angličtí studenti si přáli nebýt oddělováni od českých studentů, existuje jeden žebříček pro každou fakultu.

3) Jakým způsobem budou přidělovány jednotlivé země? Záleží na tom, jaké destinace jsem zadal do systému a v jakém pořadí?

Eektronická přihláska umožňuje zadat až patnáct stáží seřazených dle priority. Systém postupuje následovně:
student na 1. místě získá stáž 1. volby
student na 2. místě získá stáž 1. volby, pokud je ještě dostupná (tzn. nezískal-li ji student před ním)
atd., atd.
Automaticky je tedy přidělena stáž, které student udělil nejvyšší prioritu a zároveň je ještě dostupná.
Z tohoto systému tedy vyplývá, že se nemusí vyplatit volit pouze lukrativní země s malým počtem míst - je na každém studentovi, jak si věří, nicméně žádané destinace typu  západní / severní Evropa se zpravidla rozeberou během prvních několika málo míst.

Pokud již nebude žádná z vašich zvolených zemí dostupná, není vše ztraceno. Stáže, které se neudají, případně je někteří studenti odřeknou, budou zařazeny do tzv. klikací burzy. Jedná se o soutěž, která bude spuštěna v předem avizovaném termínu a všichni studenti, kteří byli úspěšní v testu a dosud žádnou stáž nezískali, budou mít možnost vybírat ze zbylých míst principem “kdo dřív přijde, ten dřív mele”.

4) Je nějaké minimum pro splnění testu?

Ano, minimem je získat v testu 60%. Pokud student nesplnil toto kritérium, nebude zařazen do celkové soutěže ani nezíská jazykový certifikát z AJ.

5) Co znamená “uni”, případně “unilateral”? Jak vůbec stáže fungují, proč za ně musím platit poplatek?

Tento termín určuje typ stáže po finanční a organizační stránce. Drtivá většina (90%) stáží je bilaterálních - tzn. že za poplatek 9250 Kč, který jako vyjíždějící student uhradíte, bude zahraničnímu studentovi z vaší cílové destinace přijíždějícímu k nám zajištěno ubytování, stáž v nemocnici a jedno teplé jídlo denně (ve formě kapesného). Vy máte nárok na stejný standard v hostitelské zemi (podmínky ubytování a stravování se mohou lišit, např. koleje vs. ubytování v rodinách apod. Informace najdete v Exchange Conditions).
Pokud zvolíte unilaterální stáž, uhradíte v ČR administrativní poplatek ve výši 3000 Kč a ve vaší cílové zemi následně jimi stanovený poplatek, který vám opět pokryje ubytování atp. Zpravidla se jedná o sumu 300 - 360 €.

6) Jakým způsobem se boduje test a aktivita?

ODPOVĚĎ ZDE