General information

ENGLISH

Národní jazykový test a konkurz 2018 

Všeobecné informace

Co to je Národní jazykový test?

Národní jazykový test (dále jen NJT) slouží jako osvědčení o jazykových schopnostech studenta pro výjezd na zahraniční stáž. Test je koncipován do úrovně B2-C1 a obsahuje i medicínskou terminologii. Součástí testu budou, “multiple choice” otázky, gramatika, komunikační fráze, akademický jazyk a cvičení vycházející z porozumění textu. Test bude mít 50 otázek, celkem za 100 bodů. Každá otázka má jen jednu správnou odpověď. Uchazeči, kteří dosáhnou 60% úspěšnosti v testu získají od IFMSA CZ potvrzení o úspěšném absolvování testu ve formě certifikátu, který slouží jako osvědčení o jazykové způsobilosti studenta absolvovat zahraniční stáž. Certifikát je platný 1 rok.

Studentům, kteří nedosáhnou 60% úspěšnosti v testu, zaniká možnost zúčastnit se následného procesu rozdělování stáží.

Test se bude konat 20.11.2018 v 18:30 na všech lékařských fakultách v ČR. Náhradní termín NEBUDE vypisován. Registrace na test bude začínat v 18:00 případně dříve dle fakult – přesné časy a místnosti brzy najdete zde.

Výsledky testu budu zveřejněny nejpozději 27. 11. 2018 cca 22:00

Jak se můžu registrovat?

Registrace na test probíhá od 6.11.2018 00:00:00 do 15.11.2018 23:59:59 na www.narodnijazykovytest.cz

  • Po skončení registrace se NELZE na test dodatečně přihlásit.
  • Pro úspěšnou registraci je nezbytné vyplnění ,,Přihlášky do konkurzu”, která se skládá ze seznamu vámi vybraných zemí a obeznámením se s podmínkami konkurzu. 
  • Vyplnění ,,Přihlášky” je možné jen v období registrace.
  • Editace přihlášky (=seznamu zemí) bude však možná až do 30.11.2018  16:00.
  • Po aktivaci účtu vám systém vygeneruje MID, jedinečné identifikační číslo, které bude nezbytné  znát v den testu. BEZ NĚJ NEBUDE MOŽNÉ TEST PSÁT.
  • Přihláška je dokončena platbou. Bez dokončené přihlášky, tedy zaplaceného poplatku není účast na testu možná. Po úspěšné platbě Vám na email přijde potvrzení s přílohou ,,GUIDE SHEET”, která bude obsahovat Vaše identifikační údaje, Vaše MID a potvrzení o platbě. Doporučujeme mít GUIDE SHEET sebou v den testu.
  • Registrací na test souhlasíte s Podmínkami o ochraně osobních údajů.

Příklad z praxe:

Od 6.11. probíhá registrace, já ale mám 13.11. důležitý zápočet, nestíhám, učím se. Zápočet úspěšně splním a chci se přihlásit na NJT. Na webu www.narodnijazykovytest.cz se registruji. Neměl jsem při tom všem učení moc času přemýšlet, kam bych vlastně chtěl jet nejvíc, natož studovat Exchange Conditions jednotlivých zemí. Nevadí, do 15.11. stačí, když se registruji. Editovat pořadí a země, kam bych chtěl můžu až do 30.11. do 16:00. Tehdy už budu vědět svoje výsledky, tudíž můžu upravit pořadí zemí i podle toho, jak si myslím, že jsem uspěl. 

No a pak je samozřejmě taky potřeba zaplatit. Peníze musí být na účtě IFMSA CZ nejpozději do 19.11. 2018 12:00, jinak na test nemůžu.

Platba

Poplatek za test činí 120 CZK. Bez dokončené přihlášky, tedy zaplaceného poplatku není účast na testu možná.

Platba je možná dvěma způsoby:

  • platba kartou přes PayPal (150 Kč kvůli poplatkům za službu PayPal)
  • převodem na účet (120 Kč, FIO banka)

Platba musí být uskutečněna tak, aby byla připsána na účet IFMSA nejpozději do 19.11.2018   12:00:00. V případě komplikací neprodleně kontaktujte svého Lokálního koordinátora pro test na fakultě. Na převod si banka vyhrazuje 3 dny. Do zprávy pro příjemce VŽDY napište svoje jméno a fakultu. Pokud máte pochybnosti, jestli byla vaše platba úspěšná zrealizovaná, přineste si sebou na test Potvrzení o zaplacení.

Konkrétní platební údaje se vám zobrazí po výběru alespoň jedné země na webu. 

Po zaplacení registračního poplatku již nelze registraci zrušit, testu se však nemusíte zúčastnit. Poplatek za registraci se nevrací, a to ani v případě, že se testu nezúčastníte. Každý účastník testu musí dbát pokynů instruktora. Instruktor disponuje právem vyloučit účastníka NJT z místnosti, pokud nedbá jeho pokynů bez nároku na vrácení peněz. Opisování není povoleno! Opisování je bráno jako nerespektování pokynů k testu a bude důvodem okamžitého vyloučení účastníka NJT z testu bez nároku na vrácení peněz nebo jiné kompenzace.

Výběr stáží

Studenti budou mít na výběr ze stáží klinických (3. ročník a výš), vědeckých (2. ročník a výš) a public health exchanges. Student si vybírá ze seznamu min. 1 a max. 15 stáží podle svých preferencí s tím, že na 1. místě umístí stáž svého prvního výběru, tedy stáž, kterou by chtěl nejvíc. Na posledním místě je stáž, na kterou by student VYCESTOVAL v případě, že by jeho předešlé preference byly obsazené.

Statistiku preference studentů z minulého roku naleznete ZDE

Prosíme při výběru si PEČLIVĚ prostudujte Exchange conditions zemí vašeho zájmu! Je to často opomínaná, ale absolutně zásadní věc. Prostudujte si dokumenty, které budete muset vyřídit, projděte si města, univerzity, které daná země nabízí, projekty/oddělení, jestli budete potřebovat víza, kolik stojí doprava do dané země, kolik měsíců předem je nezbytné zaslat “Application form" ale hlavně jestli splňujete ”Exchange conditions” dané země. Bude škoda, pokud Vám bude přiřazena země vašeho prvního výběru a pak zjistíte, že nesplňujete její podmínky (např. některé země vyžadují, aby student byl v předposledním/posledním ročníku svého studia, případně měl určité jazykové certifikáty). V tomto případě nebudete moci na stáž vycestovat i když vám byla přiřazena. Stáž bude posunuta do burzy, a to bez náhrady.

PROSÍME PEČLIVĚ ZVAŽTE VÝBĚR SVÝCH PREFERENCÍ! VYBÍREJTE JENOM STÁŽE, O KTERÉ MÁTE ZÁJEM, a to vzhledem k vašemu umístění v testu a dle bodů, které máte nasbírané za Aktivity. Pokuste se vybrat všech 15 stáží, zvyšuje to vaše šance k úspěchu. Vždy ale vybírejte pouze země, do kterých byste opravdu vycestovali. Rozdělení je koncipované tak, aby šance na přiřazení ”nejlepší” stáže ve vašem výběru byly PRÁVĚ v ROZDĚLENÍ NEJVĚTŠÍ.

Možnost editovat pořadí zemí má student do 30.11.2018  16:00

Exchange conditions klinických stáží

Exchange conditions vědeckých stáží

Rozdělení stáží

30.11.2018 ve 22:00 nastane Rozdělení stáží. (Vyhrazujeme si právo termín měnit).

Vytvoří se jeden žebříček spojující všechny účastníky konkurzu ze všech lékařských fakult v ČR a podle tohoto pořadí se studentům přiřadí stáže. Konečný pořadník studentů bude sestavován na základě bodovacího systému popsaného ZDE.

Po sečtení bodů z NJT a Aktivit bude na každé fakultě sestavený percentilový fakultní žebříček. Pro více informací jsme pro Vás připravili FAQ s nejčastějšími otázkami ZDE

Účastí na písemném jazykovém testu nevzniká nárok na stáž. Uchazeči, kteří splní podmínky NJT (60% úspěšnost v testu) se mohou ucházet o stáž. 

Po rozdělení budete informováni, jak jste ve finálním žebříčku dopadli. Pokud jste stáž získali váš lokální koordinátor pro vědecké stáže (LORE) nebo lokální koordinátor pro klinické stáže (LEO) vás kontaktuje a podá vám všechny potřebné informace o dalším postupu.

Pokud jste stáž dostali a rozhodli jste se, že ji nechcete, můžete se jí vzdát a to do 31.1.2019 BEZ storno poplatku. Tato stáž se pak přesune do burzy a bude nabídnuta ostatním úspěšným účastníkům konkurzu, kterým stáž ještě nebyla přiřazena. PROSÍME PEČLIVĚ si rozmyslete, jestli se stáže chcete vzdát. Jestli vám byla přiřazena stáž 13. v pořadí, znamená to, že Vvše preference 1. - 12. byly již obsazené. Když se stáže vzdáte budete mít přístup jenom do POSLEDNÍ burzy, která se uskuteční 18.1.2019. Tato burza bude koncipovaná jako ULTRA LAST MINUTE. Pokud se jednou stáže vzdáte nelze to vrátit zpátky!

Burza

Co to vlastně je?

Burza je koncipovaná jako prostředek na doplnění volných míst na fakultách, které vznikly tím, že se studenti stáže vzdali. POZOR burza je absolutně závislá na štěstí. Obsahuje vždy náhodně uvolněné stáže, neřídí se seznamem vašich preferencí, je to malá loterie, kdo dříve klikne, tomu je stáž přiřazena.

Kdy budou probíhat?

1.     Burza se uskuteční 10.12.2018

2.     Burza se uskuteční 17.12.2018

3.     Burza se uskuteční 4.1.2019

4.     POSLEDNÍ burza otevřená pro všechny se uskuteční 18.1.2019

 

Jak budou probíhat?

Burza bude otevřena 20 minut, bude se jednat o klikací soutěž. Kdo dřív přijde, ten dřív mele ☺

Každý student bude mít možnost aspoň jednou vstoupit do burzy.

Do burzy budu studenti pozvaní e – mailem s datem a přesným časem, kdy se burza otevře. Prosím kontrolujte si i SPAM. V příloze mailu bude seznam uvolněných stáží, z kterého bude možno v průběhu burzy vybírat.  Počet míst v burze pro jednotlivé fakulty bude omezen a bude korelovat s množstvím uvolněných stáží, respektujíce limity na fakultách.

Proč limity?

Fakulty, z kterých studenti vyjíždějí na stáž, také přijímají zahraniční studenty a umísťují je na své kliniky. Počet míst pro vyjíždějící studenty na vaší fakultě je tedy přibližně dán počtem studentů, které je vaše fakulta schopna umístit 

Poslední burza bude přístupná pro všechny studenty, kteří nemají přiřazenou stáž.

Studenti, kteří se stáže jednou vzdali ztrácejí své pořadí v žebříčku a budou mít možnost zúčastnit se JEN POSLEDNÍ BURZY. 

Studenti, kterým nebyla přiřazena stáž v Rozdělení budou postupně zvaní do jednotlivých burz dle fakultního žebříčku a to v 3 - 4 vlnách (dle počtu uvolněných stáží).

Studenti, kteří se zúčastní jedné z prvních 3 burz, získají zde stáž a následně se jí vzdají, mají možnost účastnit se jenom poslední burzy.

Jak to tedy přesně funguje?

Například pro ilustraci:

Z Fakulty A napsalo test 300 studentů, 90 z nich dostalo stáž v Rozdělení. 10 se jich stáže vzdalo před 1. Burzou.

Tedy do 1. Burzy (10.12.2018) budou pozvaní studenti na 91. - 100.místě a to v první vlně od 19:00 - 19:20. 

Studenti na místech 101. - 110. v druhé vlně od 20:00 - 20:20.

A studenti umístěni 111. - 120. v třetí vlně od 21:00 - 21:20.

Pokud se všechna místa určená fakultě obsadí v první vlně, studenti z druhé a třetí vlny budou informováni o naplnění kapacity pro jejich fakultu, avšak nezaniká jim možnost účastnit se další následující burzy.

Poslední burza

Nápor kliků je v poslední burze vždy obrovský (desetitisíce kliků v několika sekundách), všechny stáže rozebrané v prvních sekundách. Vždy se snažíme zabezpečit systém, jak to jde, ale nemůžeme zaručit, že to server udrží. Prosím počítejte s tím!

Je možné, že v burze se objeví stáž nazvaná “Uvolněná z balíčku přednostních stáží”. Tato stáž byla přiřazena přednostně během podzimní Valné hromady, v souladu se stanovami IFMSA CZ a student, kterému byla přiřazena se jí vzdal.

Rozdělení uvolněných stáží do burz:

Uvolněné stáže od 1. 12. 2018 00:00 – 8. 12. 2018 23:59 spadají do 1. Burzy.

Uvolněné stáže od 9. 12. 2018 00:00 – 15. 12. 2018 23:59 spadají do 2. Burzy.

Uvolněné stáže od 16. 12. 2018 00:00 – 02. 1. 2019 23:59 spadají do 3. Burzy.

Uvolněné stáže od 3. 1. 2019 00:00 – 16. 1. 2019 23:59 spadají do 4. Burzy. 

Po 16.1.2019 již nebude možné se stáže vzdát na webu, v takovém případě prosím informujte svého lokálního koordinátora.

 

Přejeme hodně štěstí !

V případě dotazů neváhejte kontaktovat svého lokálního koordinátora pro test.

Váš stážový team